Zpráva o stavu kaple v Mnichovském Týnci – stav červen 2019

1) Stav do roku 2014 Od okamžiku kdy byla kaple převedena na obec počátkem 90.let docházelo k určitým snahám o opravu exteriéru objektu. Snaha to byla jistě upřímná. Protože se s interiérem nedělo nic, jeví se takové úsilí jako „potěmkinovské.“ Šetřilo se, kde se dalo. Vše jen pro oko. Nekvalitní a neodborné řešení oprav, nevhodné […]

Zpráva o stavu kaple v Mnichovském Týnci – 2014

Sepsal a zdokumentoval Jan Jakub Soukup v r.2014 1) Krátce z historie 2) Stav v minulosti a nyní 3) Nedávné opravy a rekonstrukce a) omítky b) střecha 4) Vnitřní stav kaple a interiéru a) inventář b) technický stav prostoru kaple c) technický stav půdního prostoru 5) Možná řešení současné situace 6) Fotodokumentace 1) Krátce z historie […]