Čarodějnice 2017 – 30. 4. 2017

Po loňském úspěchu Pálení čarodějnic jsme uspořádali druhý ročník této akce. Zájem byl veliký a na slet přilétlo velké množství čarodějnic i čarodějů. Všechny čarodějnice uskutečnily přelet přes Mnichovský Týnec a poté zaparkovaly i s košťaty před kapličkou. Tam se zapálil oheň, opékaly se buřty a v pozdních hodinách došlo na upálení vybrané čarodějnice

Velikonoce 2017 – 15. 4. 2017

Po dvou letech jsme opět naplánovali oslavy svátků jara. Připravili jsme nejprve setkání v kapličce s již tradičním programem – barvení vajíček a pletení pomlázek. Bylo k dispozici i drobné občerstvení. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do kulturního domu v Mnichovském Týnci a tam proběhla velikonoční zábava s živou hudbou.