Zpráva o stavu kaple v Mnichovském Týnci – stav červen 2019

1) Stav do roku 2014 Od okamžiku kdy byla kaple převedena na obec počátkem 90.let docházelo k určitým snahám o opravu exteriéru objektu. Snaha to byla jistě upřímná. Protože se s interiérem nedělo nic, jeví se takové úsilí jako „potěmkinovské.“ Šetřilo se, kde se dalo. Vše jen pro oko. Nekvalitní a neodborné řešení oprav, nevhodné […]