3.2.2021_ Pochmurné čtení o morovém hřbitově v Mnichovském Týnci

Nikdy by mne nenapadlo, že budu cokoli psát o jakémkoli hřbitově. Navíc právě v době pandemie Covidu19. Ale vlastně právě proto. Konečně je čas projít všechny nashromážděné informace a zdroje. Poskládat je, porovnat, vytřídit, urovnat, učesat. Vše jsem udělal pro svou vesničku Tejnici. Učinil jsem tak pro všechny lidi, kteří zde kdy žili před námi […]

Náš slavný rodák Jan Karel Loos

Jan Karel Loos (1722-1772) Jméno Jana Karla Loose je v souvislosti s českou hudbou 18. století uváděno jen zřídka, stejně jako ostatních venkovských kantorů, které ovšem kvalitou své práce daleko přesáhl. Právě kantorům, kteří v jedné osobě zastávali místa školních učitelů, ředitelů kůru a mnohdy i varhaníků a skladatelů, vděčíme za muzikantskou úroveň našeho národa, […]

Historie Týnce v datech

letopočet událost 1000  V r.2014 v prostoru bývalé tvrze na pozemku 58/2 v úpatí svahu a ve svahu samotném bylo nalezeno velké množství střepů keramických nádob a jsou tam nadále i další. Tyto fragmenty byly muzeem v Lounech, jmenovitě pí.Štaubrovou a dalšími odborníky, označeny jako luxusní keramika první poloviny 11.století. Střepy si v muzeu zaznamenali a celý nález mě […]

spolek Mnichovský Týnec

Setkání ke státnímu svátku 17.listopadu 2014

Dne 17. listopadu 2014 se sešlo několik obyvatel naší obce k oslavě výročí listopadových událostí z roku 1939 a 1989. Akce byla spontánní, neplánovaná. Vyrobili jsme transparent, se kterým jsme vyšli na náves. Tímto jsme položili základ pro budoucí akce a setkávání občanů.