Náš slavný rodák Jan Karel Loos

Jan Karel Loos (1722-1772) Jméno Jana Karla Loose je v souvislosti s českou hudbou 18. století uváděno jen zřídka, stejně jako ostatních venkovských kantorů, které ovšem kvalitou své práce daleko přesáhl. Právě kantorům, kteří v jedné osobě zastávali místa školních učitelů, ředitelů kůru a mnohdy i varhaníků a skladatelů, vděčíme za muzikantskou úroveň našeho národa, […]

Historie Týnce v datech

letopočet událost 1000  V r.2014 v prostoru bývalé tvrze na pozemku 58/2 v úpatí svahu a ve svahu samotném bylo nalezeno velké množství střepů keramických nádob a jsou tam nadále i další. Tyto fragmenty byly muzeem v Lounech, jmenovitě pí.Štaubrovou a dalšími odborníky, označeny jako luxusní keramika první poloviny 11.století. Střepy si v muzeu zaznamenali a celý nález mě […]