Cyrilo-Metodějská veselice 5.7.2018

Po slavnostním odhalení obnoveného pomníku, proběhla již tradiční Cyrilo-Metodějská  zábava, kde nám opět zahrála oblíbená Lounská třináctka.